Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Podľa rizika spojeného s jednotlivými odberateľmi stanovuje poisťovňa mieru spoluúčasti. Odškodnenie potom určuje rozdiel medzi výškou nezaplatenej pohľadávky (maximálne do výšky poistného limitu) a spoluúčasti. Všetky vaše existujúce zmluvy dokážeme preveriť a prehodnotiť.