Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Poistenie pohľadávok a komplexné odborné poradenstvo

Poistné zmluvy sa spravidla uzatvárajú na jeden rok, s dvojmesačnou výpovednou lehotou. U nás má každá zmluva svoje špecifické podmienky poistenia, ktoré nastavujeme presne podľa vašich potrieb. Pomôžeme vám vyplniť aj formulár, na základe ktorého poisťovne vypracovávajú návrhy svojich poistných zmlúv. O všetko ostatné sa postaráme my. Okrem iného v nich špecifikujeme:

· Krajiny, na ktoré sa poistenie vzťahuje
· Výšku poistného
· Maximálnu výšku plnenia
· Poistné kvóty (spoluúčasti)
· Lehoty na ohlásenie nezaplatených pohľadávok
· Karenčné lehoty
· Vyúčtovanie škody
· Prípadne ďalšie podmienky podľa vašich požiadaviek