Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Profil

Zoltán Makai

Od malička som sa venoval športu. Láska k plávaniu u mňa prerástla do profesionálneho tréningu. Pravidelne som sa zúčastňoval medzinárodných pretekov a súťaží. Vďaka športu som precestoval svet a spoznal iné krajiny. Pri športe som sa prvý krát presvedčil o tom, že je dôležité veriť sám sebe. Podarilo sa mi dosiahnuť športové aj životné úspechy a utvrdil sa v tom, že človek musí byť zodpovedný a cieľavedomý, ak chce niečo dokázať. Ako prvý za Slovenskú republiku som 2.8.2002 preplával kanál La Manche (s časom 11 hod. 22 min.). Pri piatich ďalších preplavbách cez La Manche som pôsobil ako sprievodný coach.

Dokázať sa spoľahnúť na partnerov často rozhoduje o úspechu a neúspechu. Investovať čas a peniaze do tých správnych ľudí je veľmi závažným krokom. Svojim menom a skúsenosťami ručím za spoľahlivý a profesionálny prístup našej firmy. Pre svojich klientov minimalizujeme riziká a straty. Pomáhame im rásť a dosahovať vytýčené ciele.

Výpis z obchodného registra Makai s. r. o.

Rozhodnutie Národnej banky Slovensko Makai s. r. o.

Poistný certifikát Makai s.r.o.