Kontakt

Zoltán Makai

Mobil:   +421 917 091 472

Email: zoltan@makai.sk

Web:   www.makai.sk

Makai s. r. o.  Brezová 4A, 821 07, Bratislava

IČO: 48 326 887      DIČ: 2120133818

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska: ODT-11825/2015-1

Registračné číslo v registri poisťovacích agentov NBS: 209150

Epodpis LogoQR