Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Inkaso – vymáhanie pohľadávok

Poistenie pohľadávok je komplexná služba, ktorá pozostáva z preverenia a monitoringu odberateľov, vymáhania pohľadávok, ako aj zo zaistenia platby poistného plnenia. U vybraných poisťovní je vymáhanie poistených pohľadávok zahrnuté už v cene poistenia.