Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Vyššie riziko strát z pohľadávok

V priebehu obratového cyklu pracovného kapitálu “mizne” najviac aktív vo fáze pohľadávok. Nedobytné pohľadávky sú hrozbou pre obchodné, výrobné ako aj fimy ponúkajúce služby. Riziko “poškodenia aktív”, resp. strát z pohľadávok, je v porovnaní s dlhodobým majetkom niekoľkonásobne vyššie.