Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Zvýšenie bonity vašej spoločnosti

Vo vzťahu k vašim obchodným partnerom, bankám, faktoringovým spoločnostiam a zamestnancom, prípadne ďalším záujmovým skupinám získate prostredníctvom poistenia pohľadávok vyššiu kredibilitu. Voči vybranému partnerovi je možné výplatu poistného plnenia vinkulovať. Zvýšenie bonity vám prinesie jednoduchšie a lacnejšie úverové a faktoringové financovanie a vyššiu dôveryhodnosť.