Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Ochrana a spoľahlivosť

Poistenie pohľadávok je jedným z najspoľahlivejších spôsobov ochrany pred ich nedobytnosťou. Bonita poisťovní je garantovaná ich ratingom potvrdeným renomovanými agentúrami (Standard & Poor ‘s, Moodys, Fitch). Poistenie pohľadávok stabilizuje firemné cash – flow a znižuje potrebu dokumentárnych akreditívov alebo podobných istiacich inštrumentov.