Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Credit Management

Prehľadná správa pohľadávok – poistenie pohľadávok prispieva ku skvalitneniu práce s pohľadávkami. Najväčší prínos je u menších a stredných spoločností, ktoré si väčšinou nemôžu dovoliť zamestnať vlastného odborníka na pohľadávky. Poistenie prináša skvalitnenie vnútorného systému a disciplíny. Aj veľké spoločnosti môžu takto získať odborníka s nezávislým pohľadom na bonitu odberateľov.