Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Pomoc pri hlásení a poistnej udalosti

Pri poistnej udalosti, teda ak nebola pohľadávka uhradená, zákazník túto skutočnosť nahlasuje maklérovi. O všetko ostatné sa už postaráme. Lehota nahlasovania udalosti sa líši v závislosti od poisťovne. Nahlásením poistnej udalosti začína plynúť tzv. karenčná lehota. Tá sa počíta buď od dátumu splatnosti, alebo od dátumu nahlásenia nezaplatenej pohľadávky. Spravidla trvá 6 mesiacov a po jej uplynutí vám poisťovňa vyplatí odškodnenie. Ak vám nebola pohľadávka uhradená kvôli platobnej neschopnosti dlžníka, dôjde u väčšiny poisťovní k odškodneniu do 30 dní od jej uznania kompetentným orgánom.