Neživotné poistenie – poskytovanie poistenia majetku a zodpovednosti

Napriek špecializácii na pohľadávky sa nevyhýbame poisteniu majetku a zodpovednosti. Máme priame skúsenosti z úpisom týchto produktov ako aj správy medzinárodných klientov a riešenia komplikovaných poistných udalostí zo zodpovednosti.