Poistenie pohľadávok, Poistenie, Pohľadávky, Poistná udalosť, Credit management, Credit manažment, Ochrana a spolahlivosť, Straty z pohľadávok, Spoľahlivé obchodovanie a preverovanie obchodných partnerov, Inkaso, Vymáhanie pohľadávok, Zvýšenie bonity spoločnosti, Analýza a prehodnocovanie existujúcich zmlúv

Chráňte aktíva firmy

Najväčší podiel v súvahe firmy zvyčajne predstavujú obežné aktíva, najmä potom krátkodobé pohľadávky. Veľmi často ide o štvrtinu, až polovicu, celkových aktív firmy.